Stapelaars presteren goed

In het voortgezet onderwijs (vo) kunnen leerlingen na hun opleiding doorstromen naar vervolgonderwijs (mbo, hbo, wo) of eerst nog een hogere onderwijssoort binnen het vo volgen. Dit stapelen van opleidingen wordt door 5% van de leerlingen in het vo gedaan. In een nieuwe thema-analyse wordt dit onderwerp nader beschreven.

Vooral vmbo-t'ers stapelen

Vooral vanuit vmbo-t (de theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) stroomt een aanzienlijk deel van de leerlingen na het behalen van het diploma door naar het havo (hoger algemeen vormend onderwijs): 15%. Het percentage havisten dat doorstroomt naar het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) is 4%.

De betere leerlingen stapelen

Het gemiddelde eindexamencijfer van vmbo-t'ers die doorstromen naar havo en van havisten die doorgaan naar het vwo is hoger dan dat van de vmbo-t'ers en havisten die niet stapelen. In beide gevallen scheelt het ongeveer een half punt in het gemiddelde eindexamencijfer.

Meerderheid behaalt diploma

Van de vmbo-t'ers die stapelen behaalt 70% een havo-diploma en 1% behaalt daarna zelfs nog een vwo-diploma. Van de havisten die stapelen, behaalt 66% een vwo-diploma.

Stapelaars doen het goed op hogeschool en universiteit

Leerlingen die vanuit vmbo-t naar havo zijn gegaan en daarna naar het hbo (hoger beroepsonderwijs) doen het daar even goed als leerlingen die direct vanuit het havo naar het hbo zijn gegaan. Deze stapelaars presteren gemiddeld beter dan leerlingen die via de beroepskolom (vmbo-t naar mbo) naar het hbo gaan. Leerlingen die vanuit havo stapelen naar vwo en daarna doorstromen naar de universiteit, halen daar even vaak een diploma als leerlingen die meteen vanuit het vwo op de universiteit terechtkomen.

Houten blokken

Afzenders