Technisch geschoolde mbo-schoolverlaters vonden vaker werk

In een nieuwe thema-analyse is voor mbo-schoolverlaters onderzocht in welke mate zij in de periode 2008-2012, ten tijde van de recessie, werk hadden. Mbo-schoolverlaters met een technische opleiding hadden in deze periode relatief vaker werk dan schoolverlaters uit de richtingen Landbouw, Economie en Zorg en welzijn.

In dit artikel wordt gekeken welke factoren (mede) bepalend zijn voor het vinden van werk. Zo is gekeken naar de invloed van het hebben van een diploma, de gevolgde leerweg en het niveau. Meer cijfers over mbo-schoolverlaters zijn te vinden in de databank van het CBS (StatLine).

Afzenders