Onderwijs in Cijfers live

642 VO-scholen in Nederland, en honderden andere onderwijscijfers.
Onderwijsincijfers.nl brengt de belangrijkste cijfers over het onderwijs in Nederland bijeen.

Nederland telt 642 scholen in het voortgezet onderwijs. Op het HBO zitten ongeveer 445.000 studenten, waarvan 51,4% vrouw is. In de Europese Unie was het percentage voortijdig schoolverlaters in 2013 12%. Van elke honderd leerlingen die op de basisschool beginnen, halen er uiteindelijk 13 een master. En in Nederland is 40,2% van de beroepsbevolking middelbaar opgeleid. Deze en nog veel meer actuele cijfers over het onderwijs in Nederland zijn vanaf vandaag te raadplegen op deze website.

Voor het eerst bundelen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hun belangrijkste cijfers op het gebied van onderwijs op één website. Onderwijs in Cijfers vervangt de publicaties Kerncijfers (OCW) en Jaarboek Onderwijs (CBS). Met zo’n 115 kengetallen en ruim 400 grafieken en interactieve kaarten over het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, is de website altijd up-to-date met de laatst gepubliceerde cijfers.

Naast de kengetallen biedt Onderwijs in Cijfers ook thema-analyses. Dit zijn artikelen op basis van bestaande databestanden van OCW, CBS en DUO. Vanaf vandaag is zo’n analyse beschikbaar over de effecten van versnelling in het funderend onderwijs.

Afzenders