Versnellen pakt vaak goed uit

In een nieuwe thema-analyse is de loopbaan van twee groepen leerlingen onderzocht die versneld door het funderend onderwijs gaan: herfstkinderen (geboren tussen 1 oktober en 31 december) en overige versnellers (die meer dan 3 maanden versnellen). In het artikel wordt ingegaan op hoeveel en welke leerlingen versnellen, hoe succesvol deze leerlingen zijn in hun verdere schoolloopbaan en de effecten van versnellen voor de ontwikkeling van kinderen.

Steeds meer leerlingen zijn jonger dan 12 bij instroom in het voortgezet onderwijs 

Het aantal kinderen dat de basisschool in minder dan 8 jaar afrondt, neemt toe. Vooral het aantal herfstkinderen dat vervroegd doorstroomt naar het voortgezet onderwijs stijgt sterk. Van de vervroegde instromers is 85% herfstkind.

Versnellen pakt voor veel leerlingen goed uit

Kinderen die minder dan 8 jaar over hun basisschool hebben gedaan, zitten vaker op havo of vwo dan kinderen die de basisschool in 8 jaar of meer hebben gedaan. Herfstkinderen die versneld in het voortgezet onderwijs zijn ingestroomd zitten vooral op havo of vwo. Voor de versnelde niet-herfstkinderen geldt dat ze vooral op het vwo zitten.

Maar niet met alle versnellers gaat het goed

Ondanks dat versnellen voor de meerderheid goed uitpakt, blijven versnelde niet-herfstkinderen vaker zitten en verlaten ook vaker zonder diploma het voortgezet onderwijs dan reguliere leerlingen en/of versnelde herfstkinderen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze leerlingen niet voldoende versnellen. Ze hadden misschien nog een keer moeten versnellen.

Afzenders