Onderwijs in Cijfers geeft de belangrijkste cijfermatige informatie over het onderwijs in Nederland.

Deze website is een samenwerking tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Afzenders